שי טיפות אחרונות בשתן

01/05/2019

שי טיפות אחרונות בשתן

שלום
אני בן 48
בריא לחלוטיו
אני מתלונן שכאשר אני עושה שתן אני צריך ללחוץ מתחת לבצים כדי להוציא את השתי טיפות האחרונות
חוץ מיזה אין לי אף בעיה נוספת
מה לדעתך התופעה ואיך להתייחס לזה