שארית שתן 300

16/12/2018

שארית שתן 300

הרופא שם לבעלי קטטר כי בבדיקה באוטראסאונד נצפתה שארית של 700 סמק. בתום שבוע עם קטטר , בבדיקת אוטראסאונד ירד ל 400 סמק , הרופא ביקש להמשיך עם קטטר חודש ימים , לאחר חודש ימים נצפתה שארית 300 סמק. הוא התחיל לשתות כדורים שיעזרו למתן שתן.
השאלה – כמה זמן צריך להיות עם קטטר ? האם קטטר ייטיב עם המצב אן שהוא רק מרוקן ?
מהן האפשרויות הנוספות לפתרון הבעיה העומדות בפני בעלי ?