ערמונית

04/11/2019

ערמונית

שלום פרופ׳ מצקין
בבדיקות PSA שנעשו:
6.2.18 3.5
10.3.19. 4.46
17.4.19. 4.08
31.10.19 4.1

PSA Ratio free/total
17.4.19 0.25
31.10.19. 0.28

בדיקת MRI 13.9.19
ערמונית מוגדלת 5.4×3.3×4.4
במרכז הערמונית שינויים של BHP
בהיקף ב-PZ חוסר הומוגניות בינונית בצורה יחסית דיפוזית
אין עדות לממצא מוקדי המדגים רסטריקציה ב-PZ
ב-TZ שינויים של BPH שנראים מוגדרים
אין עדות לפריצה חוץ קפסולרית
אין עדות לבלוטות מוגדלות
מבנה גרמי עם סיגנל שמור
שלפוחית השתן, שלפוחיות הזרע והרקטום ללא ממצא
התרשמות ממצאים בערמונית המתאימים ל- PIRADS2 בלבד

אודה לך האם לאור ממצאים אלה אתה מוצא לנכון שיש צורך בבדיקת ביופסיה
בתודה