ערמונית

06/09/2018

ערמונית

קיבלתי כדור דואודרט. אשתי אומרת שטיפול נאוטורפתי, יעיל יותר.

מה כדאי?