ערמונית מוגדלת

08/02/2018

ערמונית מוגדלת

האם יש מצב להוריד או לעצור ר ערמונית מגדלת