ערמונית מוגדלת

09/01/2017

ערמונית מוגדלת

מה פירוש התוצאה

ערמונית בגודל: __2.6X6 ס”מ . _____
שארית שתן – לאחר התרוקנות __66 ___סמ”ק

יהודה שלום,

הפירוש שזהו גודל הערמונית (צויינו רק שני ערכים מתוך שלושה שיש למדוד לצורך קביעת גודל ולכן לא ניתן לחשב גודל ערמונית) ושיש לך שארית שתן של 66 מ"ל אחרי שאתה מתרוקן. שארית של 66 מ"ל אינה שארית גדולה.

ממליץ חזרה לאורולוג שהפנה אותך לבדיקה.
צוות האתר