ערמונית מוגדלת

27/12/2016

ערמונית מוגדלת

בהמשך לשאלתי הקודמת האם טיפול בתרופות טבעיות כגון פרוסטטק של אלטמן יכולה לסייע?
האם הכדור המשולב שהמלצת פוגע בכח הגברא?

אביב שלום,

תכשירים טבעיים לא הוכחו היעילים במחקרים בלתי תלויים.

טיפול משולב יכול לפגוע ביכולת השגת הזקפה אך תופעה זו מופיעה רק במיעוט הנוטלים את הטיפול.
צוות האתר