ערמונית מוגדלת.

09/10/2015

ערמונית מוגדלת.

שאלה נוספת
האם אתם מנתחים את הערמונית בשיטה חדשה של לייזר ירוקה.
וכמה זמן מחכים לתור לניתוח באם צריך ומה העלויות