דם לאחר שתן

27/07/2019

דם לאחר שתן

לאחר מתן שתן ירדה טיפה אחת של דם, מה זה אומר. יש לציין שזה ללא כאבים.