ביופסיה של הערמונית

29/10/2014

ביופסיה של הערמונית

בהמשך לשאלתי ראיתי לאחר שליחתה שתפרסמה באתר האיטרנט שלך אין לי התנגדות לכך אולם ללא ציון שמי האמיתי תוכל לציין שם פיקטיבי כמו סטיב תודה עדי אבידן